liepkalni.lv
 
SIA “Liepkalni” interneta veikala preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi

 
Definīcijas: 

Noteikumi – šie noteikumi, to papildinājumi, grozījumi, kas ir publicēti Interneta tīmekļa vietnē.

Pārdevējs – SIA „Liepkalni”, reģ. Nr. 44101001966, juridiskā adrese: Valmieras novads, Naukšēnu pagasts “Liepkalni” LV-4244 

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas izdara Pasūtījumu Tīmekļa vietnē un veic samaksu par pasūtītajām Precēm.

Tīmekļa vietne – virtuāla tīmekļa vietne, kura ir atrodama pēc adreses: www.liepkalni.lv. Tīmekļa vietnes sadaļa E – VEIKALS, darbojas kā vietne, kurā Pircējs var veikt Preču pasūtījumus un veikt maksājumus tiešsaistes režīmā.

Interneta veikals – tīmekļa vietnes www.liepkalni.lv sadaļa E-VEIKALS, kurā Pārdevēja struktūrvienības īsteno veikala darbību un sniedz produkta konsultācijas Pircējiem: pasūtījumu izņemšanas punkts Biksēres ielā 2, Rīga tālrunis : +371 25664484, e-pasts: pasutijumi@liepkalni.lv, struktūrvienība „Valmiera, Mūrmuižas iela 16d”, kuras darbības vietas adrese ir: Valmiera, Mūrmuižas iela 16d, tālrunis : +371 28333526, e-pasts: pasutijumi@liepkalni.lv,   struktūrvienība „Liepsalas”, kuras darbības vietas adrese ir: Aizkraukles nov, Klintaines pag.,”Liepsalas”,  tālrunis : +371 26134952, e-pasts: pasutijumi@liepkalni.lv.

Firmas veikali – jebkurš Pārdevēja veikals, kur Pircējs var saņemt pasūtītās Preces, ja tas ir izvēlējies saņemt Pasūtījumā norādītās Preces firmas veikalā uz vietas (bezmaksas Preču piegāde).

Preces – jebkuras preces, kuras Interneta Tīmekļa vietnē ir izvietotas Pircējam redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties.

 Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras Preces vizuālā attēlojuma un Preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās Preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot Preču atgriešanu.

Pasūtījums – Tīmekļa vietnē Pircēja tiešsaistē izdarīts Pasūtījums, kurā Pircējs norāda Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, kā arī norāda savu izvēlēto Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums skaitās pilnībā pabeigts, kad Pircējs ir veicis samaksu par Pasūtījumā norādītajām Precēm.

Iepirkumu Grozs – virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās. Preču dzēšana no Iepirkumu groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs uzsāk veikt maksājumu par Iepirkumu grozā iekļautajām Precēm.

Pasūtījuma pieņemšana – sistēmas automātisks paziņojums, ka Pircēja Pasūtījums ir pieņemts un sākta Pasūtījuma ražošana un komplektēšana, un kas tiek nosūtīts automātiski Pircējam uz e-pastu pēc Iepirkuma grozā ievietoto Preču apmaksas.

Distances līgums - saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces.

Atteikuma tiesības – Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.


1.     Vispārīgie noteikumi

1.1.     Šie Noteikumi nosaka Preču pirkšanu interneta Tīmekļa vietnē, kā arī nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju.

1.2.     Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.3.     Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šos Noteikumus. Ar Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē. Noteikumu grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad  tie ir publicēti Tīmekļa vietnē, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.

1.4.     Ja Pasūtījums ir nosūtīts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemērotas tās tiesiskās attiecības, kas bijušas spēkā brīdī, kad Pircējs izdarīja Pasūtījumu, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.

1.5.     Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas (atbilstoši likumdošanā noteiktajam), izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi. Brīdī, kad Pircējs veic Pasūtījumu, Pircējs var paļauties uz Tīmekļa vietnē norādītajām Preču cenām, tomēr, ja starplaikā starp Pasūtījuma noformēšanu un apmaksas veikšanu Preču cenas ir mainījušās, Pircējam būs saistošas tādas Preču cenas, kādas sistēma uzrādīs Pasūtījumā.

1.6.     Pircējs Preces var pasūtīt bez reģistrēšanās. 

2. Preču katalogs, Preču cenas

2.1.     Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.

2.2.     Tīmekļa vietnē izvietotais Preču katalogs, Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam  pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota Tīmekļa vietnē. Jebkādas Tīmekļa vietnē esošās informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir aizliegta, par ko pārkāpējam iestājas atbildība segt visus Pārdevējam nodarītos zaudējumus.

2.3.     Pārdevējs pārdod Preces, kuras ir noformētas atbilstoši ES normatīvajiem aktiem par preču iepakojumu un marķējumu. 

 2.4.     Preces tiek pārdotas par cenām, kādas ir norādītas pie katras no Precēm.

2.5.     Visas Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), atkarībā no PVN likmes katrai no Preču grupām.

2.6.     Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai, un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida. Piegādes cenas un piegādes iespējas ir aplūkojamas Noteikumu 4.sadaļā.

3. Iepirkumu grozs

3.1.     Iepirkumu grozs tiek veidots tad, kad Pircējs veic Preču atlasi un nospiež izvēlēto daudzumu „Daudzums”. Pievienojot preces Iepirkumu Grozam, Preces vēl netiek iegādātas. Iepirkumu Groza saturu Pircējs var mainīt jebkurā laikā: pievienot jaunas Preces vai izņemt Preces, kuras nevēlas pirkt. 

3.2.     Veicot Pasūtījumu, ir jāievada pareizi un precīzi dati. Ievadītie dati ir jāpārbauda, uzmanīgi jāizlasa visa informācija un Pircējam jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. Pircēja ievadītās informācijas precizitāte ir svarīga, jo no tās ir atkarīga Pasūtījuma izpilde un Preču piegāde.

3.3.     Kad Pircējs visas vēlamās Preces ir ievietojis Iepirkumu grozā, Pircējam ir jānospiež poga „TĀLĀK”, pēc kura būs iespēja nonākt pie nākamās pasūtījuma darbības – „Pasūtījuma noformēšana” un izvēlēties Piegādes veidu. 

3.4.     Ņemot vērā, ka Tīmekļa vietnē vienlaicīgi Preces pasūta daudzi Pircēji, Preču skaits interneta veikalā var nebūt pietiekošs visiem, kas tās vēlas iegādāties.  Preču cenas var mainīties laikā, kamēr Pircējs veic Preču atlasi un pievienošanu Iepirkumu grozam. Galīgā kopējā maksa (tai skaitā piegādes izmaksas) un iespējamais pasūtāmais Preču sortiments un pieejamais Preču skaits tiks uzrādīts Pasūtījuma logā pēc pogas „Pasūtījuma noformēšana ” nospiešanas. Ja kādas Preces tomēr nebūs pieejamas, par to paziņos Pircējam piegādes dienā un tiks atgriezta samaksātā nauda par nepiegādātām Precēm.    

4. Preču piegādes veidi un maksa par piegādi

4.1.     Noformējot pasūtījumu, Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem Preču saņemšanas veidiem:

●       BEZ MAKSAS saņemšana SIA „Liepkalni” firmas veikalos
-        Rīgā, Biksēres ielā 2;  
-        Valmierā, Mūrmuižas ielā 16d; 
-        Pļaviņu novada, Klintaines pag., Liepsalas; 
-        Valmierā, Mazā Stacijas iela 1. 
Veicot pasūtījumu un izvēloties BEZMAKSAS saņemšanu firmas veikalā, klients norāda konkrētu saņemšanas datumu (dienu), kurā Pircējam ir tiesības un pienākums izņemt pasūtījumu  izvēlētajā firmas veikalā.
 
●       PIEGĀDE AR KURJERU
Maksa par piegādi ar kurjeru tiek aprēķināta Pircējam izvēloties piegādes zonu. 
 Piegādes adreses piekritību konkrētai zonai iespējams pārbaudīt Pircējam ierakstot savu adresi pie piegādes zonas izvēles.
-        Valmiera (piegādes maksa:  bezmaksas)
-        Valmieras apkaime (piegādes maksa: 3,50 EUR)
-        Rīga un Rīgas apkaime (piegādes maksa: 4 EUR)
-        Saulkrasti, Sigulda, Jelgava, Bauska, Dobele, Tukums  un apkaime (6 EUR)
 Ja pasūtījums tiek veikts līdz plkst. 15.00, tad pasūtījums ātrākais var tikt  piegādāts nākošajā darba dienā ar kurjeru, vai citā Pircēja izvēlētajā dienā.
 
●       PIEGĀDE OMNIVA LATVIJA**
Piegāde uz klienta izvēlēto Omniva pakomātu  visā Latvijā. Piegādes maksa 2.50 EUR.** Ja pasūtījums tiek veikts līdz plkst 15.00, tad pasūtījums tiek nodots Omniva Latvija nākošajā dienā. Piegādes laiks atkarīgs no Omniva Latvija noslodzes.
 
 *Piegādes, kas veicamas ar kurjera starpniecību var aizkavēties sakarā ar kurjera pakalpojumu sniedzēja noslodzi!
 ** Piegādes, kas veicamas ar Omniva Latvija starpniecību var aizkavēties sakarā ar Omniva Latvija noslodzi!

4.2. Ja Pircējs ir izvēlējies Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē, tā var būt Pārdevēja piegādes reģiona iespēju robežās interneta veikala izvēles lauciņā norādītā adrese, kurā tam ir ērti saņemt Preces un kurā Pircējs ir sastopams (mājas adrese, darba vieta vai cita Pircēja norādīta vieta).

5. Apmaksas noteikumi

5.1.     Pēc piegādes veida izvēles Pircējam ir iespēja izvēlēties sev vēlamo maksāšanas veidu.

5.2.     Pircējam ir iespējams norēķināties

·        izmantojot norēķinus, autorizējoties ar bankas karti: Autorizējoties caur kredītkartes vai debetkartes drošības kodu („Security Code”) (var izmantot šādus karšu veidus: kredītkarte, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro);

·        izmantojot internetbankas pārskaitījumu (SEB,Luminor,Citadele,Swedbank);

·        skaidrā naudā vai ar bankas karti preču saņemšanas laikā, ja Pircējs izvēlējies preces saņemt uz vietas Firmas veikalā;

6.     Pasūtījuma izpilde

6.1.    Interneta veikalā ir noteikta kārtība Preču pasūtījumu izpildei un piegādes laikiem, atkarībā no izvēlētā piegādes veida un laika, kurā pasūtījums ir veikts.

6.2.     Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu, kad Pircējs ir veicis Pasūtījuma noformēšanu un saņēmis automātisku paziņojumu: „Pasūtījums apstiprināts”. Šāds paziņojums norāda, ka Pircēja pasūtījums ir nodots komplektēšanai un tiks sagatavots piegādei. Automātisko paziņojumu par pieņemto pasūtījumu Pircējs saņem norādītajā e-pastā. 

6.3.     Ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas, lai Preces tiktu piegādātas ar kurjeru, Preces tiks piegādātas uz Pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes vietas adresi pēc tam, kad Pasūtījums ir apstiprināts.

SIA „Liepkalni” apņemas izpildīt Pircēja pasūtījumu pilnā apjomā, tomēr Pircēja pasūtījums var pilnībā vai daļēji nebūt izpildīts, ja pēc pasūtījuma veikšanas un līdz pasūtījuma komplektēšanas brīdim Pircēja pasūtītie produkti pilnībā vai daļēji nav pieejami piegādei norādītajā piegādes laikā. Ja kāds no Pircēja pasūtītajiem produktiem nav pieejams pasūtījuma komplektēšanas brīdī, pasūtījums tiks izpildīts tikai ar pieejamo produktu daudzumu.  Ja pasūtījums nav izpildāms pilnā apjomā, SIA „Liepkalni” par to informē Pircēju, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Pircēja e-pasta adresi vai sazinoties telefoniski. Summa, kas tika samaksāta par nepieejamajām un nepiegādātajām Precēm, tiek atmaksāta pircējam 14 darba dienu laikā.
 
6.4.     Pirms Preču piegādes Pircēja izvēlētajā vietā, ar Pircēju iepriekš sazināsies kurjers, lai precizētu Preces piegādes vietu vai precīzu atrašanās vietu un norādīs Pircējam laiku, kad kurjers ieradīsies.

6.5.     Ja Pircējs ir norādījis saņemšanas veidu - saņemt Preces uz vietas firmas veikalā,  Pircējs var doties uz izvēlēto firmas veikalu un saņemt pasūtītās Preces izvēlētajā laikā no norādītā laika intervāla veikala darba laika ietvaros.  

6.6.   Ja Pircējs nav uz vietas adresē vai vietā, kuru tas norādījis Pasūtījumā vai nav sastopams norādītajā laikā, tad Preču nepiegādāšanas gadījumā Pircējam netiek atgriezta samaksātā nauda par Precēm un par Preču piegādi.

6.7.     Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.

7.     Preču saņemšana

7.1.    Pamatojoties uz šiem Noteikumiem un Distances līgumu, kas tiek noslēgts Pasūtījuma veikšanas brīdī starp Pircēju un Pārdevēju, kā arī, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajām iespējām attiecībā uz elektronisko dokumentu sagatavošanu, Preču pavadzīme netiks parakstīta fiziski ar pašrocīgu parakstu. Pamatojums iepriekš minētajam ir: 1) Preču pavadzīme būs sagatavota elektroniski un datu apmaiņa starp Pārdevēju un Pircēju notiks elektroniskā veidā, proti - Pircējs pasūtījumu veic, iesniedzot Tīmekļa vietnē savus pirkuma datus un/ vai autorizējoties Interneta veikala Tīmekļa vietnē, 2) Pircējs apstiprina savu piekrišanu šiem Noteikumiem un ar to nepārprotami piekrīt faktam, ka Preču pavadzīme tiek sagatavota elektroniski bez paraksta.

●       ja Preces piegādā kurjers, Pircējs parakstās pašrocīgi ar roku uz kurjera maršruta lapas vai kurjera elektroniskā dokumentā, parakstoties ar speciālu ierīci uz skārienjūtīgā portatīvā datora ekrāna,
●       saņemot Preces firmas veikalā, Pircējs parakstās uz sagatavotas veidlapas, ja apmaksa ir veikta internetā. 
●       saņemot Preces Omniva Latvija pakomātā, Pircējs izņem pasūtījumu ar tam nosūtīto pakomāta atvēršanas kodu.
 
7.2.     Pasūtītās Preces firmas veikalā var saņemt Pircējs pats personīgi vai tā pilnvarotā persona.  

8.     Preču kvalitāte un atbildība par Preču uzglabāšanu

8.1.     Preču derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.

8.2.     Atverot Preču iepakojumu, Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces, kuras bija norādītas Pasūtījumā un vai ir piegādāts pasūtītais Preču veids un skaits, vai Preces nav ar defektiem vai citiem bojājumiem. Tāpat Pircējam ir jāpārbauda Preču iepakojuma izskats, vai nav Preču iepakojuma bojājumi.

8.3.     Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, utt.). 

9.  Atteikuma tiesības

9.1.  Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.


9.2. Pircējs savas atteikuma tiesības var pieteikt brīvā formā nosūtot e-pastu uz Pārdevēja e-pasta adresi: liepkalni@liepkalni.lv, norādot informāciju, par kādu  preci tiek veikta atteikuma tiesību pieteikšana, kā arī datumu, kurā veikts pasūtījums. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, Pārdevējs atgriezīs naudu par precēm (par kurām pieteiktas atteikuma tiesības) Pircējam 14 dienu laikā no atteikuma saņemšanas, ieskaitot naudu Pircēja norādītajā bankas kontā.


9.3. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējam, jānogādā preces (par kurām pieteiktas atteikuma tiesības) uz tam ērtāko Pārdevēja struktūrvienību 2 dienu laikā: Pārdevēja  pasūtījumu izņemšanas punkts, kuras darbības vietas adrese ir: Biksēres ielā 2, Rīga, tālrunis : +371 25664484, e-pasts: pasutijumi@liepkalni.lv, struktūrvienība „Valmiera, Mūrmuižas iela 16d”, kuras darbības vietas adrese ir: Valmiera, Mūrmuižas iela 16d, tālrunis : +371 28333526, e-pasts: pasutijumi@liepkalni.lv,   struktūrvienība „Liepsalas”, kuras darbības vietas adrese ir: Aizkraukles novads, Klintaines pag.,”Liepsalas”,  tālrunis : +371 26134952, e-pasts: pasutijumi@liepkalni.lv, kuras īsteno veikala darbību, sniedz produkta konsultācijas Pircējiem. Izdevumus par preču nogādāšanu atpakaļ Pārdevējam, attiekuma tiesību izmantošanas gadījumā, sedz Pircējs.  


9.4. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām; Preču atgriešana notiek saskaņā ar LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumu. 

9.5.  Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:

●       Iegādājies Preces, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
●       Iegādājies preces, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);
●       Ja Pircējs atvēris Preces iepakojumu vai, ja iepakojums vai Preces ir bojātas. 

10.  Sūdzību, priekšlikumu un ierosinājumu izskatīšana

Ikviens Pircējs var izteikt Pārdevējam ieteikumus, priekšlikumus par interneta veikala darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot to uz e-pastu liepkalni@liepkalni.lv.

11.     Pircēja personas datu apstrāde

11.1. Sīkāka informācija par Personas datu apstrādi atrodama SIA “Liepkalni”  Privātuma politikā, kas publicēta Tīmekļa vietnē.

11.2.  Visa informācija par Pircēju, kuru Pircējs nodod Pārdevējam un kas kļuvusi zināma, Pircējam šādu informāciju sniedzot Tīmekļa vietnē, tiks uzskatīta par labprātīgi iesniegtu no Pircēja puses.

11.3.  Veicot Pircēju (fizisku personu) personas datu apstrādi, Pārdevējs ir Pārzinis Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti kontekstā.

Paredzētais personas datu apstrādes mērķis ir Preču pasūtījumu un pirkumu noformēšana, iepērkoties interneta veikalā - līguma sagatavošana un noslēgšana, līguma saistību izpildei;
 
11.5.   Interneta veikala administrēšanai un Distances līguma izpildei SIA “Liepkalni” izmanto sekojošas personas datu kategorijas:

 | Personas datu kategorijas  |
  -Vārds
 -Uzvārds
 -Kontakta informācija
 -E-pasts un mobilā tālruņa numurs
 -Pilsēta jeb piegādes adrese
 -Pasta indekss 
11.5.  Personas datu apstrāde SIA Liepkalni interneta veikalā izriet no Pircēja kā datu subjekta līgumsaistībām  ar Pārzini (Pārdevēju), un, ievērojot datu subjekta (Pircēja) lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu Distances līgumu. Jebkuras darbības, iepērkoties interneta veikalā, tiek veiktas tikai un vienīgi pamatojoties uz personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu. Katrai pilngadīgai personai ir tiesības izvēlēties, vai persona vēlas noslēgt Distances līgumu.

11.6.  Informācija par Pircēju tiek uzskatīta par konfidenciālu un Pārdevējs to izmantos tikai un vienīgi personas datu apstrādei, kuras mērķis ir Preču pirkumu organizēšana un Distances līguma izpilde, Preču piegādes pakalpojumu īstenošana un Pircēja informēšana par jaunumiem Preču klāstā, ja Pircējs tam ir devis piekrišanu. Pircēja personas dati tiks izmantoti tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu Pircēja Pasūtījumus un nodrošinātu Preču piegādes Pircējam.

11.7.  Pircējam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt pie saviem personas datiem, labot tos, ja tie ir mainījušies, kā arī dzēst datus, ja tie ir kļūdaini vai zaudējuši aktualitāti. Pārdevēja kontaktinformācija par datu aizsardzības jautājumiem: liepkalni@liepkalni.lv

12. Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi  

12.1.  Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.

12.2.  Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Pircējam ir radies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai  piegādes kavējumu  vai  par  to, ja Preču piegāde aizkavējas vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ.

13. Distances līguma noslēgšana, Distances līguma termiņš

13.1.  Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs ar to skaidri un nepārprotami apliecina, ka tas ir piekritis noslēgt un ir noslēdzis Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas noteikumiem, ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma saistības, kā arī tas norāda, ka Pircējs ir rīcībspējīga fiziska persona vai tiesībspējīga juridiska persona, kura apzinās, ka tai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās Preces.

13.2.  Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai un nepieciešamības gadījumā tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.

13.3.  Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Pircējs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par pasūtītajām Precēm.

13.4.  Distances līgums skaitās noslēgts brīdī, kad Pircējs ir veicis samaksu (maksājumu ir apstiprinājusi Pircēja banka).

13.5.  Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas izriet no Distances līguma.

 
14. Atlaižu kodi

14.1. SIA Liepkalni interneta veikalā tiek lietoti atlaižu kodi. Atlaižu kods ir ciparu un/vai simbolu kombinācija, kas procentuāli samazina pasūtījuma cenu.

14.2. Atlaižu kods var tikt piešķirts kā procentu atlaide pirkumam, noteikta naudas summas atlaide vai bezmaksas piegāde.

14.3. Atlaižu kodi tiek piešķirti mārketinga pasākumu ietvaros. Pārdevējs ir tiesīgs tos grozīt vienpusējā kārtībā.

14.4. Atlaižu kods var būt vienreizējs vai uz noteiktu termiņu.

14.5. Lai izmantotu atlaižu kodu nepieciešams:

1.      Izvēlēties produktu SIA Liepkalni mājaslapā.
2.      Pēc produkta izvēles ievietot to grozā un noformēt pasūtījumu.
3.      Ievadīt atlaides kodu tam paredzētajā laukā

14.6. Preces vērtība tiks samazināta uz atlaižu koda pamata.

14.7. SIA Liepkalni ir tiesīgs ierobežot konkrētu atlaižu kodu skaitu.

 
15. Strīdu risināšana

15.1.  Visus strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem  interneta veikala, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.

15.2.  Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

 

 
Vispārējo noteikumu versija 28.10.21.